OptiCaller Software erhåller nytt patent i USA

OptiCaller Software utvecklar programvara för mobil PBX, mobile UC och mobil samtalsoptimering.

OptiCaller Software har nu beviljat  ännu ett patent i USA, US 8385949B2  "Metod Call Setup Device and Computer Products for Controlling and Setting Up Calls With Reduced Cost" Klicka Här

OptiCaller Software AB har sedan tidigare ett godkänt patent i USA, US7996013 B2 med prioritetsdatum 1e februari 2005.

Mattias Hansson VD på OptiCaller Software AB är nöjd med att innovationskraften i företaget OptiCaller Softare har resulterat i ännu ett starkt patent inom ett område med mycket stark global tillväxt. Inom kort hoppas vi på att ytterligare flera patentansökningar kommer resultera i nya godkända patent kring flera nya unika telefonitjänster som vi inom kort kommer att lansera.

Genom att installera in OptiCaller appen kan företag halvera sina samtalskostnader för samtal till utlandet och för samtal från utlandet med högsta samtalskvalite. Till skillnad från Skype som är en ren VoIP tjänst som har ojämn kvalite för mobilsamtal har OptiCaller bra samtalskvalite på alla platser med mobiltäckning.

OptiCaller Softare patent innefattar också WEB Callback vilket är intressant för bolag som Facebook, Google, Yahoo mfl som är intresserad av att implementera in olika telefoni tjänster mot deras web och Social Community tjänster.

OptiCaller Software produkter består av:
  • Mobila appen OptiCaller (Android, iOS, Blackberry, Symbian and Windows Mobile). 
  • App management system "AppBooster" som hanterar utskick av app med inställningar, licenshantering, kanal försäljning mm. 
  • OptiCaller Mobility Router är en server som installeras mot alla PBX och Centrex system för att förbättra mobiliteten, uppnå samtalsoptimering.
  • OptiCaller PBX Connect for Asterisk är en JAVA baserad mobilitetsmodul som installeras i Open Source baserade telefonväxeln Asterisk för att uppnå State of the Art Mobile PBX/Centrex.
 
Contact
 
Mattias Hansson, CEO OptiCaller Software AB
Phone 031500535
 
Splash Image: