Om Oss

Affärsidé och målsättning


OptiCaller Software AB’s affärsidé är att tillhandahålla mjukvara för mobila växellösningar (mobile extensions) som underlättar människors mobilitet med fokus på kostnadskontroll.

Historik


OptiCaller’s produkter har utvecklats av distributörsbolaget OptiCall AB/OptiCall Solutions AB som sedan starten 2004 har finansierat utvecklingen och framtagandet av patent. OptiCall blev antagen till Stockholm Innovation & Growth support program under 2005 för utveckling av innovationen OptiCaller. I December 2009 startades ett eget bolag OptiCaller Software AB upp kring innovation OptiCaller som tagit över patent, kundavtal och källkod.

Företagskultur


Alla individer har samma rättigheter. OptiCallers produkter har utvecklas av personer från Sverige, Frankrike, Kina, Indien, Grekland, Pakistan och Bangladesh. För oss är en mångfald en styrka när vår marknad är global. Kontakta oss om du passionen att vara med och leda utveckling av nästa generations mjukvarubaserade mobila växellösningar eller brinner du för försäljning och marknadsföring.

Telefonväxelåterförsäljare och IP Centrex operatörer


Jobbar du med att sälja företagsväxlar eller jobbar ditt företag med att sälja IP Centrex baserade företagslösningar. Då passar Opticallers produkter perfekt för att öka mobiliteten och kunna erbjuda nya mobil växeltjänster. Samtidigt är vi unika med att ge Era slutkunder en kostnadsoptimering som i slutändan kan sänka samtalskostnaden med mellan 35-95% beroende på samtalsfall.

Patentskyddad teknologi


Vårt patent skyddar metodiken för samtalsoptimering där vi bla kan nyttja CallBack eller webbcallback för att koppla upp ett samtalskoppel. Patentet omfattar också vilken metod som det är billigast att ringa ut via baserad på analys av tariffer.
Patentet är idag godkänt i Sverige med prioritetsdatum 1e februari 2005 men även inlämnat för USA och Europa.