OptiCaller Software beviljas patent i USA

OptiCaller Software unika teknologi för samtalsoptimering med mobiltelefonen och möjlighet att koppla upp samtal från en hemsida via data Call back är nu också beviljat som patent i USA.  Dessa patent har sedan tidigare blivit godkända i Sverige med prioritetsdatum 1e februari 2005.

Mattias Hansson VD på OptiCaller Software är mycket nöjd att OptiCaller Software teknologi nu även är patentskyddad i USA. Vår strategi att patentskydda våra innovationer kommer att bli ännu mera viktigt de kommande åren. Under senaste halvåret har vi ingått samarbete med flera växeltillverkare och IP Centrex operatörer samt även licensierat ut vår teknologi till andra företag som utvecklar APPar eller WEB 2.0 lösningar som nyttjar våra patentgodkända innovationer.

Splash Image: