Produkter

OptiCaller Software – Programvara för mobil växel

OptiCaller är en applikation utvecklad för mobiltelefoner. Genom att använda OptiCaller så kan användaren ringa på ett mer flexibelt och kostnadseffektivt sätt. Applikationen ger också användaren möjlighet att ringa ut med växelnumret, åtkomst till växelfunktioner som t.ex. hänvisning och vidarekoppling via ett användarvänligt grafiskt gränssnitt.

Operatörs- och växelneutral

Applikationen är operatörsneutral vilket innebär att an- vändare inte behöver något speciellt mobilabonnemang. Genom sin flexibla arkitektur kan programvaran OptiCaller konfigureras så att den passar de flesta telefonväxlar på marknaden.

Mobile Extension (MEX)

OptiCaller förenklar användningen av funktionen Mobile Extension där mobiltelefonen blir en anknytning i tele- fonväxeln. Med hjälp av OptiCaller kan användaren ringa som vanligt och slå nummer manuellt, från telefonboken eller från samtalslistor. OptiCaller kop- plar sedan samtalet automatiskt via telefonväxeln till destinationen. På detta sätt kan användaren få åtkomst till, och dra nytta av, alla funktioner i telefonväxeln direkt från mobilen.

Hänvisning

Med OptiCaller kan användaren enkelt sköta hänvisning av sin ankytning från mobilen via ett grafiskt gränssnitt. Klienten erbjuder också användaren åtkomst till andra växel- funktioner som t.ex. vidarekoppling och in-/urloggning ur grupper.

Mobil samtalsoptimering

OptiCaller tar kontroll över hur varje samtal kopplas upp och ger därmed användaren möjlighet att ringa på det mest kostnadseffektiva sättet både för samtal i Sverige och när användaren befinner sig utomlands. Genom att välja mellan att ringa direkt, via växel (Call- Through), bli uppringd (Call-Back) eller via mobil VoIP- kansamtalskostnadenoftaminskasmedmellan 35-90% beroende på samtalsfall. OptiCallers automatiska samtalsoptimering är patentgodkänd.

Plattform

OptiCaller finns idag utvecklad som applikation för Android, iPhone, Symbian, Blackberry och Windows Mobile. OptiCaller finns även utvecklad som webbase- rad tjänst och kan nyttjas från mobiltelefonens webb- läsare. Denna kombination gör OptiCaller tillgänglig för de flesta mobiltelefonerna på marknaden.

OptiCaller Produkter

För att möta marknadens önskemål så går OptiCaller att köpa i fem versioner: Lite, CB (CallBack), UI (User Interface), MEX och PRO. Följande tabell illustrerar de olika produkternas funktionella innehåll.